Aripi tip A

Elemente prefabricate din beton armat pentru podețe

Elevații tip L

Elemente prefabricate din beton armat pentru podețe

Cadru tip C

Elemente prefabricate din beton armat pentru podețe

Cadru tip P

Elemente prefabricate din beton armat pentru podețe

^