Colectarea și folosirea datelor dumneavoastră pe acest site

Solicitări legate de datele personale

În scopul asigurării unei bune transparențe, în conformitate cu noile reguli europene de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR), vă punem la dispoziție un sistem automatizat pentru a putea solicita ușor primirea direct pe email a unui raport cu toate datele personale pe care le avem despre dvs, sau pentru a solicita ștergerea condiționată a acestor date. Acest lucru se realizează prin trimiterea unui email prin pagina noastră

Contact GDPR

Pentru a cere un raport GDPR vă rugăm să ne scrieți cu subiectul „Solicit raport GDPR”. Vă vom trimite un email pentru ne a confirma că sunteți proprietarul datelor solicitate, iar în urma confirmării veți primi automat Raportul.

Pentru a solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale din evidența noastră, vă rugăm să ne scrieți cu subiectul „Solicit ștergerea datelor”. Vă vom trimite un email pentru a confirma că sunteți proprietarul datelor solicitate, cererea va fi analizată de compania noastră iar în cazul în care îndeplinește condițiile de ștergere, operațiunea va fi executată.

Introducere

Este foarte important pentru noi să realizăm o informare corectă a utilizatorilor acestui website cu privire la politica noastră de confidențialitate cu privire la utilizarea datelor personale, așa încât, în cele ce urmează, vă punem la dispoziție informații precise cu privire la ce fel de date colectăm de la dumneavoastră, cum le folosim, în ce scop le folosim și care sunt drepturile dumneavoastră, în acest context.

În primul rând trebuie să definim, și este important să înțelegeți, câteva expresii:

Date cu caracter personal” reprezintă în mod generic orice fel de informație despre o persoană fizică, a cărei particularități poate conduce, direct sau indirect, la identificarea acesteia. Vom enumera, aici, cu titlu de exemplu, dar fără a limita la acestea: numele și prenumele, adresa geografică, orice număr de identificare, orientarea politică, orientarea sexuală, adresa de email, orice informații despre localizare și orice alt identificator online precum dispozitivul folosit pentru accesarea internetului, adresa IP sau informațiile obținute prin cookie-uri, etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal” reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator de date cu caracter personal” reprezintă orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Operator de date (în sensul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date) este DIFERIT S.R.L. persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în B-DUL MUNCII, NR. 18, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J12/590/2001, cod unic de înregistrare fiscală RO 13845570, responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în legătura cu website-ul.

Acord” reprezintă consimțământul liber și expres acordat, în cunoștință de cauză, cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră personale în scopul declarat de noi, respectiv vânzarea bunurilor și/sau prestarea serviciilor specifice. În ce privește acordul dumneavoastră, în contextul colectării și folosirii datelor personale, am luat toate măsurile tehnice pentru ca să ne puteți oferi acest acord în deplină cunoștință de cauză, de la prima și până la ultima interacțiune cu acest site.

Scopurile colectării datelor dumneavoastră personale și protecția acestora

Pentru îndeplinirea scopului nostru comercial.

Scopul nostru comercial, prin raportare la obiectul de activitate al societății noastre, este de de a oferi servicii in domeniul constructiilor, inchirierea de utilaje specifice, servicii de deszapezire, iar noile reguli de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR), ce ne sunt opozabile, fac parte din acest context.

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre.

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență online, iar  pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul și preferințele dumneavoastră pe website, sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Pentru îmbunătățirea activității de marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale si tematice, informații cu privire la produse sau servicii similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei față de atacuri cibernetice:
 • măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • alte măsuri de gestionare a diverselor riscuri.

Prin urmare, ne angajăm:

 • să protejăm confidențialitatea datelor dumneavoastră, aceasta reprezentând o prioritate deosebită pentru conducerea companiei noastre;
 • să folosim aceste date pentru unicul scop de a vă oferi o experiență personalizată atât pe website-ul nostru, cât și pe platformele online pe care ne promovăm produsele și serviciile (Facebook și Google, etc).

Modul de utilizare a datelor dumneavoastră personale

Datele dumneavoastră personale vor fi utilizate doar dacă avem acordul dumneavoastră, în mai multe moduri, în funcție de natura și specificul lor. Mai jos am detaliat toate tipurile de date pe care le-am putea colecta și modul cum le-am putea folosi ulterior:

Datele despre browser/IP/dispozitiv

În cazul în care ați fost de acord să le colectăm, vom putea colecta detalii despre browser-ul folosit, adresa IP, despre dispozitiv, cum ar fi modelul de hardware, versiunea sistemului de operare, identificatorii unici ai dispozitivului  și informații despre rețeaua mobilă, inclusiv numărul de telefon. Folosim aceste date pentru a determina cum folosiți site-ul nostru, scopul fiind să facem schimbările necesare pentru ca dumneavoastră să găsiți mai ușor informațiile pe care le căutați;

Identificatorii unici ai dispozitivului (denumiți uneori ID universal unic sau UUID) reprezintă un șir de caractere integrat de producător într-un dispozitiv. Acesta poate fi utilizat pentru a identifica dispozitivul în mod exact (de exemplu, numărul IMEI al unui telefon mobil). Diverșii identificatori de dispozitiv diferă din mai multe puncte de vedere: valabilitate, dacă pot sau nu să fie resetați de utilizatori și modul în care pot fi accesați. Un anumit dispozitiv poate avea mai mulți identificatori unici diferiți. Identificatorii unici de dispozitiv pot fi utilizați în diverse scopuri, inclusiv pentru securitate și pentru a detecta fraudele, pentru a sincroniza serviciile, de exemplu, mesajele primite pe adresa de e-mail a unui utilizator, pentru a reține preferințele utilizatorului și pentru a difuza reclame relevante.

Informații despre localizare

În funcție de autorizațiile dispozitivului dumneavoastră, colectăm și procesăm automat informații despre locația dvs. actuală. Utilizăm tehnologii diverse pentru a determina locul, inclusiv adresa IP, GPS, punctele de acces Wi-Fi și turnurile mobile. Datele dumneavoastră despre localizare v-ar putea permite o experiență personalizată cu website-ul nostru, și ne va pute ajuta în elaborarea de statistici anonime în legătură cu utilizarea acestuia.

Vom mai putea utiliza:

Antetul https

Având în vedere stadiul actual al tehnicii, costurile de implementare și natura, scopul, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul variatelor posibilități de afectare a drepturilor și libertăților persoanelor fizice, am pus în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător, prin:

 • pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;
 • capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și reziliența în curs a sistemelor și serviciilor de procesare;

Cu alte cuvinte, Regulamentul GDPR impune ca informațiile să fie protejate prin „măsuri tehnice și organizatorice adecvate”, inclusiv criptarea datelor cu caracter personal și capacitatea de a asigura confidențialitatea continuă a sistemelor și serviciilor. Certificatele digitale (inclusiv TLS / SSL) și criptarea sunt cerințe de facto pentru toate comunicațiile confidențiale din întreaga lume online de mai mult de 30 de ani și se numără printre cele mai omniprezente paradigme existente astăzi.

Memoria cache pentru datele aplicațiilor

O memorie cache pentru datele aplicației este un depozit de date de pe un dispozitiv. Poate, de exemplu, să permită unei aplicații web să ruleze fără conexiune la internet și poate îmbunătăți performanța aplicației permițând încărcarea mai rapidă a conținutului.

Stocarea datelor de pe web prin browser

Stocarea datelor de pe web prin browser permite site-urilor să stocheze date într-un browser de pe dispozitiv. Când este folosită în modul „stocare locală”, funcția permite salvarea datelor între sesiuni (de exemplu, pentru ca datele să poată fi recuperate și după închiderea și redeschiderea browser-ului). O tehnologie care permite stocarea datelor de pe web este HTML 5.

Cookie-urile și tehnologiile similare

Politica de cookie-uri este detaliată într-o secțiune separată, pe prezenta pagină.

Dispozitiv

Un dispozitiv este un computer care poate fi folosit pentru a accesa website-ul și serviciile noastre. De exemplu, un dispozitiv poate fi un computer, o tabletă, un smartphone, sau orice alt aparat electronic dotat cu capacități necesare unui browser și care se conectează la internet.

Informații care nu sunt de identificare personală

Acestea constituie informații înregistrate cu privire la utilizatori, astfel încât să nu mai reflecte şi să nu mai facă trimitere la un utilizator ce poate fi identificat în mod individual.

Eticheta pixel

O etichetă pixel este un tip de tehnologie plasată pe un site web sau în conținutul unui e-mail, în scopul urmăririi activității pe site-uri web sau al momentului când e-mailurile sunt deschise sau accesate și adesea este utilizată în combinație cu cookie-urile.

Informații personale senzitive

Aceasta este o categorie specială de informații personale, asociate cu informații medicale confidențiale, cu originea rasială sau etnică, cu convingerile politice sau religioase sau cu orientarea sexuală.

Jurnale de server

La fel ca în cazul majorității site-urilor web, serverele noastre înregistrează în mod automat solicitările de pagini efectuate când un utilizator accesează site-urile noastre web. Aceste „jurnale de server” includ, de obicei, solicitarea dumneavoastră web, adresa IP, tipul de browser, limba browser-ului, data și ora solicitării și unul sau mai multe cookie-uri care pot identifica în mod precis browser-ul dumneavoastră

Sumar

Nu sunteți obligat să ne furnizați niciun fel de date, ci totul ține strict de opțiunea dumneavoastră, însă este important să înțelegeți că fără ele relaționarea dumneavoastră cu noi poate fi limitată ori imposibilă, și că anumite părți din website este posibil să nu funcționeze corect, să nu putem colabora, sau să nu vă putem anunța cu privire la produsele și serviciile din portofoliul nostru de care ați putea fi interesat. La rândul nostru, enumerarea celor de mai sus nu incumbă colectarea obligatorie a tuturor acestor date, ci este posibil să colectăm doar o parte dintre ele, în funcție de opțiunile dumneavoastră în relaționarea cu noi.

Cât timp păstrăm datele Dvs. cu caracter personal

În ce privește informațiile colectate prin cookie-uri care ar putea ajuta la individualizarea sau identificarea dumneavoastră, acestea sunt stocate pentru o perioadă de 30 de zile. Cookie-urile care contribuie la realizarea de date statistice privind utilizarea de către dumneavoastră și de către alți utilizatori a website-ului sunt anonimizate și sunt stocate pentru o perioadă de 60.

Stocarea datelor personale

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în servere localizate pe teritoriul României. De asemenea, pentru a asigura securitatea totală a datelor, realizăm back-up-uri redundante criptate ale datelor stocate în servere aflate pe teritoriul Uniunii Europene.

Partajarea datelor personale

Datele colectate sunt folosite strict în scopul îmbunătățirii relației dumneavoastră cu noi. Nu vindem, nu cesionăm, nu punem la dispoziție sub nicio formă datele dumneavoastră către terțe părți. Oferim produse și servicii care se bazează pe încrederea clienților și a potențialilor clienți, iar siguranța datelor personale este esențială în acest proces.

În cazul în care vom furniza datele utilizatorilor acestui site către diverși parteneri contractuali cu care colaborăm, ne vom asigura că vă vom cere prealabil acordul, iar contractele cu aceștia vor conține clauze de confidențialitate.

Vor putea exista cazuri excepționale și doar pe baza unor cereri oficiale, în care vom furniza datele utilizatorilor acestui site către instituțiile publice care aplică legea în România, această furnizare de date fiind obligatorie prin lege.

Singurele date despre utilizatorii acestui site, la care terțe părți au acces, sunt agregate și anonimizate – pe baza cărora utilizatorii nu pot fi identificați.

Este posibil să facem publice informații care nu vă identifică personal și să permitem accesul partenerilor (ca editorii, advertiserii sau site-urile conectate) la acestea. De exemplu, este posibil să facem publice informații pentru a indica tendințele cu privire la folosirea generală a produselor/serviciilor noastre.

În cazul în care compania noastră este implicată într-o fuziune, într-o achiziție sau într-o vânzare de active, vom continua să asigurăm confidențialitatea tuturor informațiilor cu caracter personal şi vom notifica utilizatorii afectați înainte ca informațiile cu caracter personal să fie transferate sau să intre sub incidența unei alte Politici de confidențialitate.

Mesajele noastre de marketing

În cazul în care avem acordul dumneavoastră, vă vom putea trimite, prin email, mesaje de marketing cu scopul de a vă informa despre elemente ale activității noastre care v-ar putea interesa, evenimente pe care ar urma să le organizăm, despre articolele noi publicate pe acest site și despre articole utile publicate pe alte site-uri de pe internet.

Dezabonare de la newsletter

Vă puteți dezabona de la newsletter în orice moment, folosind una dintre metodele de mai jos:

Prin click pe link-ul de dezabonare din orice newsletter primit deja de la noi;

Prin trimiterea unui email către noi, în care să solicitați dezabonarea.

Ne vom asigura că nu veți mai primi mesajele noastre de marketing prin email. Solicitarea va fi rezolvată în termen de maxim 48h de la primire.

Adresarea utilizatorilor prin publicitate online

Ocazional, putem desfășura campanii de publicitate online pentru a vă informa despre produsele și serviciile pe care le oferim și/sau despre articolele publicate pe acest site.

În acest scop, folosim rețele principale de socializare și publicitate, Facebook și Google, etc, precum și mai multe tehnici de identificare a utilizatorilor în cadrul campaniilor – pe baza datelor demografice (sex, vârstă, repartizare geografică, proximitate), sau a intereselor – aceste informații fiind puse la dispoziția noastră de către rețelele amintite mai sus.

Vă aducem la cunoștință în mod expres că există cazuri în care veți putea vedea reclamele noastre pe alte site-uri. Acestea sunt afișate pe baza informațiilor pe care noi le avem despre dumneavoastră (spre exemplu, când vizitați sau vă înscrieți pe pagina noastră, veți putea fi adresat apoi, pe Facebook sau în rețeaua de parteneri Google, cu reclamă alte produse/servicii auxiliare).

Drepturile Dvs. în raport cu datele colectate

Acestea sunt drepturile dumneavoastră, în contextul colectării de către noi și prelucrării datelor ce vă aparțin.

 • Dreptul de a fi informat cu privire la cum sunt colectate și folosite datele dumneavoastră;
 • Dreptul de a accesa datele pe care le avem despre dumneavoastră;
 • Dreptul de a cere rectificarea datelor pe care le avem despre dumneavoastră;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor pe care le avem despre dumneavoastră;
 • Dreptul de a solicita oprirea trimiterii de mesaje de marketing către dumneavoastră;
 • Dreptul de a solicita trimiterea datelor dumneavoastră personale către dumneavoastră sau către un alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere, cu referire la folosirea datelor dumneavoastră, către organele abilitate;
 • Dreptul de a vă retrage acordul.

Drepturile de mai sus nu sunt absolute, și există excepții de la acestea, în condiții bine determinate. Pentru orice întrebări, vă rugăm să ne contactați trimițând un email, ori accesând această pagină.

Prevederi speciale legate de minori

Compania noastră nu urmărește, în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

Nu realizăm activități promoționale de marketing direct față de minori. 

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul nostru decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.  

Minorii care au împlinit vârsta de 16 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de site-ul nostru numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii. De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu. Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

Politica cookie-urilor

Ce sunt cookie-urile

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, un fragment mic de text creat în browser de site-ul web, care este stocat pe un computer, sau pe orice alt dispozitiv al unui utilizator, de pe care se accesează internetul. Cu ajutorul acestuia, site-ul web redvs. informații despre vizita dvs., de exemplu, limba preferată şi alte setări. Astfel, următoarea dvs. accesare poate fi mai simplă, iar site-ul vă poate fi mai util. Cookie-urile au un rol important. Fără ele, utilizarea internetului ar fi o experiență mult mai frustrantă. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware si nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

Utilizăm cookie-uri în numeroase scopuri. De exemplu, le-am putea utiliza pentru a reține preferințe de căutare sigură, pentru ca anunțurile ori prezentările care vă sunt afișate să fie mai relevante, pentru a număra utilizatorii care ne accesează website-ul, pentru a vă ajuta să vă înregistrați pentru serviciile noastre sau pentru a vă proteja datele.

Cookie-uri esențiale

Atragem atenția în mod special asupra acestui tip cookie-uri, întrucât ele sunt necesare pentru funcționarea website-ului, și nu pot fi dezactivate. Acestea sunt, de obicei, stabilite numai ca răspuns la acțiunile efectuate de dvs. care reprezintă o solicitare de servicii, cum ar fi setarea preferințelor de confidențialitate, autentificarea sau completarea formularelor. Puteți seta browser-ul să vă blocheze sau să vă avertizeze despre aceste module cookie, dar anumite părți ale site-ului nu vor funcționa. Aceste cookie-uri nu stochează nici o informație de identificare personală.

Cookie-uri folosite

Cookie-uri de performanță

Aceste cookie-uri ne permit să numărăm vizitele și sursele de trafic, astfel încât să putem măsura și îmbunătăți performanța site-ului nostru. Ele ne ajută să știm ce pagini sunt cele mai puțin populare și să vedem cum se deplasează vizitatorii în jurul site-ului. Toate informațiile pe care le colectează aceste cookie-uri sunt agregate și, prin urmare, anonime. Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, nu vom ști când ați vizitat site-ul nostru și nu vom putea monitoriza performanța acestuia.

Cookie-uri folosite

Cookie-uri publicitate

Aceste cookie-uri pot fi setate pe site-ul nostru de către partenerii noștri de publicitate. Acestea pot fi utilizate de aceste companii pentru a construi un profil al intereselor dvs. și pentru a vă afișa anunțuri relevante pe alte site-uri. Nu stochează informații personale în mod direct, ci se bazează pe identificarea unică a browserului și a dispozitivului dvs. de internet. Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, veți avea parte de o publicitate mai puțin personalizată.

Categorii Cookie-uri (Perioada)
facebook.com datr (583 days)fr (89 days)lu (583 days)
google.com APISID (583 days)SSID (583 days)NID (36 days)PREF (583 days)SID (583 days)SAPISID (583 days)HSID (583 days)
doubleclick.net id (583 days)

Modificări la Politica de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această Politică de confidențialitate oricând condițiile de utilizare sau legea o va cere. Ultima modificare a fost făcută pe 15 mai 2019.

Contactați-ne

Vă stăm la dispoziție cu orice fel de informații legate produsele și serviciile noastre, sau cu privire la orice informații suplimentare legate de felul în care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră personale. În acest sens vă rugăm să ne trimiteți un email din pagina de contact. Remiterea de email-uri către noi reprezintă consimțământul dumneavoastră implicit cu privire la transferul către noi a datelor cu caracter personal ce le-ați putea furniza. Condițiile contractuale se aplică.

^